vhg


GARANTIE VAN UW VHG-HOVENIER VROEGOP HOVENIERS

De VHG-hovenier. Vakmanschap én zekerheid

 

Helderheid vooraf

Gaat u in zee met een VHG-hovenier, dan kunt u erop rekenen dat uw tuin vakkundig wordt aan-gelegd, gerenoveerd en onderhouden. Voordat hij aan het werk gaat, overhandigt de hovenier u een heldere, gedetailleerde offerte en een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden* van VHG. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

 

VHG Garantiecertificaat

Een goed aangelegde en onderhouden tuin geeft meer tuinplezier. Uw VHG-hovenier zorgt ervoor dat alle werkzaamheden met de grootste zorg worden uitgevoerd. De VHG-hovenier is een profes­sionele ondernemer in het groen, die volledig achter zijn geleverde goederen en diensten staat. Als bewijs daarvoor overhandigt hij u het VHG Garantiecertificaat.

* Goedgekeurd door de Consumentenbond en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel!

 

Als er toch iets mis gaat

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn, laat het uw hovenier weten. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Groen. Deze onpartijdige commissie beoordeelt dan uw klacht. Omdat u zaken doet met een VHG-hovenier, heeft u - wanneer uw klacht terecht is - de garantie dat fouten en schade worden hersteld.

 

Nakomingsgarantie

De Geschillencommissie Groen buigt zich over uw zaak en neemt dan een beslissing. Die

beslissing kan bijvoorbeeld inhouden dat de hovenier herstelwerkzaamheden moet uitvoeren of dat u een schadevergoeding krijgt toegekend. De uitspraak is voor beide partijen bindend. U kunt er zeker van zijn dat de VHG-hovenier de uitspraak nakomt. Hij is namelijk aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Groen. Dit fonds staat tot C 10.000,- borg voor de nakoming van de adviezen van de Geschillencommissie door leden van Branchevereniging VHG.

 

Meer informatie

Meer informatie over wat u van een VHG-hovenier kunt verwachten vindt u in de Algemene Consumentenvoorwaarden. Deze krijgt u bij de offerte overhandigd. Wilt u meer weten over de geschillenregeling, kijkt u dan op de website van de Geschillencommissie: www.sgc.nl.

 

Over Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en in de boomverzorging.

De sector streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met zijn diensten een bij­drage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Branchevereniging VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.