Privacy verklaring

 

Vroegop Hoveniers, gevestigd aan de Steenwijkerweg 17a, 8316 RH  Marknesse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Persoonsgegevens

Vroegop Hoveniers verwerkt jullie persoons gegevens doordat jullie gebruik maken van onze diensten en/of omdat jullie deze zelf aan ons verstrekken. Hieronder vinden jullie een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-       Voor- en achternaam

-       Adres gegevens

-       Telefoonnummer

-       E-mail adres en/of website

-       IBAN nummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vroegop Hoveniers verwerkt jullie gegevens voor de volgende doelen:

 

-       Besprekingen op huis en-of bedrijfslocatie

-       Verzenden van digitale facturen en de administratieve afhandeling hiervan.

-       Jullie te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-       Jullie eventueel te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-       Vroegop Hoveniers verwerkt ook persoons gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

        belastingaangiften.

 

Persoonsgegevens zullen niet worden verzameld of worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren jullie toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Hoe lang wij persoons gegevens bewaren

Vroegop Hoveniers bewaart jullie gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoon gegevens met derden

Vroegop Hoveniers verkoopt jullie gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jullie (mondeling als schriftelijk). Met bedrijven die jullie gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jullie gegevens. Vroegop Hoveniers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door jullie verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

 

Daarnaast geven wij bijvoorbeeld, indien nodig als deze rechtstreeks worden geleverd, jullie adresgegevens door aan onze toeleveranciers van bestelde materialen om jullie bestelling te kunnen laten bezorgen. Een andere partij is onze administratiesoftware leverancier Snelstart en TSD automatisering voor ons offerte traject.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jullie gegevens te respecteren.

 

Social Media- Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media 

Vroegop Hoveniers biedt de mogelijkheid om de pagina`s van onze website te delen met social media netwerken Facebook en Twitter d.m.v. de ‘share buttons’ die zich onderaan de pagina`s bevinden. Om de bescherming van jullie gegevens te versterken zal alleen wanneer jullie op de ''share button'' klikken deze functie geactiveerd worden en geven jullie zo toestemming dat facebook en of twitter onderzoekt welke pagina’s van onze website jullie hebben bezocht. Op het privacy beleid van deze derden heeft Vroegop Hoveniers geen invloed en kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Jullie kunnen jullie afmelden voor cookies door jullie eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jullie browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jullie kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar: info@vroegophoveniers.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vroegop Hoveniers neemt de bescherming van jullie gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jullie de indruk hebben dat jullie gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan ten alle tijden contact op met ons via info@vroegophoveniers.nl of bel met 06-53930381.

 

Contact gegevens

 

Vroegop Hoveniers

Steenwijkerweg 17a

8316 RH  Marknesse

vroegophoveniers.nl

info@vroegophoveniers.nl

tel: 0527-203816 / 06-53930381